COLOFON

WWW.KATJASTAARTJES.NL

Website www.katjastaartjes.nl & www.katjastaartjes.com
© 2016-2019 Katja Staartjes. Alle rechten voorbehouden.

Ontwerp & Realisatie

COTT

Tekst

Katja Staartjes

Foto’s

Katja Staartjes, Henk Wesselius, Menno Boermans, Ewout Staartjes, Chhiree Sherpa, Arie Vreugdenhil

DISCLAIMER

Wanneer u deze website bezoekt en evt. informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.
Katja Staartjes Inspiratie kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan Katja Staartjes Inspiratie verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die aan deze website zijn gelinkt.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij opdrachtgever Katja Staartjes Inspiratie, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website – en met name foto’s – op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren, op internet te plaatsen, dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Katja Staartjes.
Het is tegen vergoeding mogelijk om foto’s te gebruiken, u kunt daarvoor contact opnemen.

Databescherming

Katja Staartjes Inspiratie respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe gegevens worden verzameld en hier eventueel gebruik van wordt gemaakt.

Privacy

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.

Persoonsgegevens

Katja Staartjes Inspiratie verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een contactformulier, of het verzenden van een e-mail, geeft een bezoeker Katja Staartjes Inspiratie toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie

In sommige gevallen zal Katja Staartjes Inspiratie gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt. Of bijvoorbeeld welke IP-adressen toegewezen zijn door providers. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

Call Now Button